История, Култура, Новини, Статии, коментари

Библиотеката вече разполага с нов голям труд за Паисиевата „История”

В напрегнатите дни на ежегодния читателски маратон в Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” намери място и едно рядко радостно събитие – важна придобивка за читателите. Пристигна забележителен двутомен труд, посветен на 250-годишната „История славянобългарска” – първото критично издание на Паисиевия оригинал, Зографския автограф /чернова/ на „Историята”. Трудът е резултат от тригодишно сътрудничество между млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и братството на Зографския манастир в Света гора, който го издава.
Първият том се открива с цветна репродукция на иконата на преп. Паисий Хилендарски и съдържа много качествено факсимилно издание на неговия ръкопис. Уводните думи са от игумена на манастира.
Вторият том обхваща извънредно ценна разностранна информация за най-великата книга на Българското възраждане. „Предисловието” на тема „Историята между времето и вечността” е подписал „За Зографското братство иерод. Атанасий”. Неговите най-общи изводи /които вероятно ще извикват и възражения/ са, че Паисиевата „историческа концепция за миналото на народа ни… е изградена изцяло в християнски дух”, и тъй като „животът на един народ трябва да има излаз към наднационалното, универсалното и вечното”, то „в своя най-съществен аспект „Историята” остава една непоследвана програма”.
Наборното издание се придружава от паралелен нов превод /към всяка страница от авторовия текст/. Категоричното, без никакви уговорки, твърдение на преводачите, че „Историята” е написана на черковнославянски език, е неприемливо. Изданието се предхожда от „Принципи на изданието” и „Принципи на превода” и е снабдено с библиография, индекс и справочни таблици.
Голям научен принос представя сравнението на Зографския ръкопис с текста на шест най-близки до него преписи: Софрониевия, Първия самоковски, Втория самоковски /наречен тук Музеен/, Чертковия, Лазаровия и Тошковичевия.
Внесените от преписвачите промени са посочени под линия, та читателят получава представа за ред особености на всеки препис. Към това често се добавят и разяснения от исторически и друг характер.
Всички части и на този том – при цялата му трудоемкост и необходимост от прецизност – са изработени с любов и голяма грижовност. Високото научно равнище се допълва и от достойно за възхищение художествено оформление. В наборния текст са цветно възпроизведени т. нар. червенослови – заглавията на глави и „параграфи”, и това заедно с матовия цвят на хартията на двете книги усилва внушението за досег до времето на първите ни будители…
А книгите и общият им калъф са в зелено – цвета на Възраждането. Томът извиква сърдечна признателност към авторите му – Маргарет Димитрова, Димитър Пеев и Петко Петков, както и към останалите сътрудници в създаването му.
Дължим голяма благодарност и на нашите винаги активни и отзивчиви библиотечни специалисти, които осигуриха снабдяването на Общинската библиотека с този толкова важен труд. За авторитета на библиотеката, чийто патрон е великият Хилендарец, това беше действително необходима придобивка, тъй като донякъде попълва липсата на фототипно издадените преди години Първи и Втори самоковски препис. Благодарим и за финансовата помощ от щедрите дарители – адвокатска кантора „Делчев”.

Мария Деянова

Leave a Reply