Библиотеката купува над 1000 книги с пари от спечелен проект

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” е спечелила проект за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата.
Осигурените средства възлизат на 11 666 лв. С тях ще бъдат закупени 1130 нови книги според интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. С предимство са включени произведения на български автори.
Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да се осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се повиши интересът към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*