Култура, Новини

Библиотеката към Военния клуб отново работи

Главният специалист във Военния клуб Елена Гълъбова и библиотекарката Ани Димитрова

Възстанови работата си от 26 февруари библиотеката към Военния клуб /ДНА/. На разположение на гражданите на Самоков всеки работен ден от 9 до 17.30 ч. ще бъде богат библиотечен фонд – произведения на български класици, справочни издания, литература по обща и българска история, детска художествена литература и произведения на чуждестранни автори. Библиотекарка е Ани Димитрова.
На специално тържество поздрав с песен за България отправи към присъстващите чаровната малка изпълнителка Маргаритка Бочева. Председателката на читалище „Младост” Лили Шуманова и председателят на Общинския съвет на Съюза на офицерите от запаса и резерва Димчо Петров приветстваха възстановяването на работата на библиотеката. Те направиха и предложения за бъдещата съвместна работа.
Споделена бе и тревога за състоянието на материалната база в клуба. Оформи се становище да се поиска подкрепата на националното ръководство на военните клубове за необходимия ремонт на базата и за осигуряване на отопление.
Част от присъстващите вече се записаха като първи читатели на библиотеката. Уточни се, че могат да се приемат и дарения от книги, които ще обогатят книжния фонд.

Евгения Попова

Leave a Reply