Култура, Новини

Библиотеката – победител в национален конкурс

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” получи национално признание за проект, чрез който се подпомага електронното обслужване на местните общности.
На състоялия се на 30 октомври в София национален форум “Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване” бяха връчени наградите на победителите в конкурса „Библиотеките – място за е-включване”, в който се състезаваха 195 кандидатури от 126 обществени библиотеки от цялата страна.
Самоковската библиотека е победител в категория „Е-култура”, разкриваща работата на обществените библиотеки за съхраняване и популяризиране на културните традиции на местната общност и за стимулиране на развитието на творческия потенциал на децата с помощта на новите технологии.
Грамота за усилията на екипа и награда за библиотеката получи главният библиотекар Албена Ихтиманска.
Нашата библиотека спечели първо място с проекта си „Изгубеното наследство на Самоков”. Проектът включва създаване на електронна база данни, презентации, дипляни и филм за старите къщи на Самоков, направени от деца, участници в дългогодишната програма „Ваканция в библиотеката”. Целта на екипа е да свърже развитието на творческата активност на децата и формирането у тях на знания и активна гражданска позиция към културното наследство на края с възможностите на новите технологии.
Тъй като в съвременния свят компютрите и интернет са магнит за подрастващите, библиотеката залага на възможностите на техниката, предоставена по Програма „Глобални библиотеки – България”, за да предизвика интерес у децата и да ги научи как да запазят и да споделят своите проучвания за старите къщи на Самоков чрез архивиране на цифрови записи и фотографии на библиотечните компютри.
Координатор на дейностите по проекта е Марлена Станоева, която е вложила изключителна енергия и отговорност при изпълнението му.
Голяма помощ за осъществяването на проекта е оказала и Мария Йончева, която в двудневна обиколка на града е запознала участниците с местонахождението, историята на къщите и на известните фамилии, живели в тях.

Leave a Reply