Култура, Новини, Шарен свят

Библиотеката спечели 9600 лв. за обновяване на фонда

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” спечели проект на стойност 9600 лв. за обновяване на библиотечния фонд. Проектът е по Програмата на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Средствата, които осигурява Министерството на културата, са в размер на 80 % от общата сума – 8000 лв.
Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Leave a Reply