Новини, Шарен свят

Библиотеката участва в проект за модернизиране

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” заедно с още 6 общински библиотеки в страната, участници в консорцуим „Модерна библиотека”, започват изпълнението на проект на фондация „Глобални библиотеки – България” – „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по програма “Еразъм +”.
Проектът ще се изпълнява една година и е част от стратегията на фондацията за модернизация и придаване на европейски и интернационален облик на библиотеките. Целта е да се преодолее изоставането спрямо европейските практики и да се създаде опит, който след това да бъде използван в рамките на страната.
Предвижда се библиотечни ръководители и служители да се обучават в Испания и Финландия по съвременен мениджмънт, предоставяне на нови услуги и развиване на умения за работа с местните общности. След това ще се разработи програма на български и ще се проведат обучения на служителите в общинските библиотеки, които не са включени в консорциума.

Leave a Reply