Култура, Новини

Библиотеката ще оказва правна помощ чрез проект

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” започна да изпълнява проект „Правна информация в обществените библиотеки”. Предвижда се да се въведе нова електронна услуга в библиотеката, което да съдейства за подобряване на дейността й като информационно-образователен център.
Проектът ще се осъществява в партньорство със студентската правна клиника към Юридическия факултет на УНСС. Целта е да се подобри достъпът до правосъдие на гражданите чрез повишаване на правната им култура и грамотност. Ще бъде създадена система за онлайн заявки и запитвания и гражданите безплатно ще получават отговори на въпросите си и съвети как да решат своите казуси – самостоятелно, с адвокат, чрез безплатна правна помощ или по друг начин.
Проектът ще се осъществява със съдействието на регионалните библиотеки в Благоевград, Враца, Видин, Кюстендил и читалищната библиотека в Ботевград. Самият проект е осигурен от фондация „Глобални библиотеки – България” и финансиран от посолството на САЩ.

Leave a Reply