Библиотеката ще получи над 11 хил. лв. за обогатяване на книжния фонд

Проектът на Общинската библиотека “Паисий Хилендарски” на стойност 11 666 лв. е сред одобрените проекти за обновяване на книжния фонд на библиотеки от цялата страна.
Всичко 36 проекта /от общо 44 подадени/ на обща стойност 714 385 лв. са одобрени по време на първата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2020 г.
Конкурсната сесия е на обща стойност 1 млн. лв.
Предстои да бъдат сключени договори за осъществяване на самите проекти. Очаква се обявяването и на втора конкурсна сесия по Програмата.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*