Култура, Новини

Библиотечни и читалищни специалисти се обучават

В понеделник, 6 февруари, започна обучение на библиотечни и читалищни специалисти във връзка с изпълнението на проект „Активни потребители”, спечелен от Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” в партньорство с читалищата в Говедарци и Райово.
През тази седмица от съветите на сертифицираните обучители по финансова грамотност на „Уникредит Булбанк” Валентина Караджова и Валерия Йорданова се възползваха девет специалисти на библиотеката, както и секретарите на читалищата в Говедарци, Райово и Доспей – Спаска Костова, Ани Машова и Елена Ковачка.
Сега вече самите обучавани могат да бъдат ментори по проекта. Първото им занимание по финансова грамотност, преминало под погледа на В. Караджова и В. Йорданова, бе насочено към децата от Центъра за настаняване от семеен тип. Предстоят и срещи с деца в неравностойно положение в Говедарци и Райово. Обученията за децата преминават под формата на интересни представяния и финансови игри и работилници.
„Запознаваме децата с формирането на личния и семейния бюджет, с разликата между нужда и желание, с различни видове банкови услуги и пр. Целта ни е да преодолеем риска от влошаване на икономическото им състояние”, коментира за „Приятел” гл. библиотекар Албена Ихтиманска.
Проектът е с продължителност пет месеца – от 1 декември 2016 г. до 30 април 2017 г. Планираните разходи са 4628 лв., като от тях 3808 лв. представляват безвъзмездно финансиране.
Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” /сесия 2/, в изпълнение на договор /РД11-00-115/24.06.2016 г./ с Министерството на културата.

Leave a Reply