Култура, Новини

Благодарим за празниците!

От името и на други хора изказвам на общинското ръководство, на кмета, заместниците му и всички ангажирани в организацията на различните прояви във връзка с празника на Самоков голяма благодарност.

По мнение на мнозина тази година имаше най-различни изяви за Деня на Самоков – културни, спортни и т. н., повечето от които бяха проведени на добро равнище и привлякоха доста публика. Не съм виждал толкова много и възторжени хора, както беше на площада вечерта на 21 август, предишната вечер – на великолепния концерт на цигуларя Васко Василев, а и на много от другите мероприятия.

Доста беше направено и за украсата, и за поддържането на чистотата в града.

Вярно е, че имаше и някои пропуски. Има някои несъобразности при изписване на имената на самоковските възрожденци на новите паметни плочи на църквата “Св. Никола”, някои неточности в откритата експозиция в зала “Самоков” и др., но вярвам, че тези недостатъци ще се отстранят в скоро време.

Все пак който не работи, той не греши. И който не се е занимавал с организационна работа, той не знае колко нервна дейност е това и как понякога се налага да носиш чужди вини…

Нека си пожелаем да сме живи и здрави, делниците ни да са по-ползотворни и да имаме повече такива празници!

В. Николов

Leave a Reply