Новини, Читателски, Шарен свят

Благодарим!

Изказваме голяма благодарност и признание на Коста Сичанов, Лидия Радойкова и Иванка Арсова от временната заетост, които работят на гробищния парк при стадиона. Те редовно почистват снега и затова ние можем да стигаме безпрепятствено до вечните домове на нашите близки покойници.

Група граждани

Leave a Reply