Новини, Поздравления, Читателски

Благодарим!

Благодарим за оказаната помощ и подкрепа в трудния за нас момент на екипа на “Спешна помощ”, колектива на ПГ “Константин Фотинов”, Снежана Лалева, колектива на хотел “Самоков” в Боровец и на спортния клуб ”Самоков” по спортна аеробика. Признателни сме!

Надя Паунова и родителите й

Leave a Reply