Новини, Поздравления

Благодарим!

Общинската организация на Съюза на инвалидите в гр. Самоков изказва изключителна благодарност на инж. Петър Георгиев, изпълнителен директор на „Самел-90”АД, за осигуряване на безплатен превоз на инвалидите за екскурзия до Триград.

Leave a Reply