Новини, Шарен свят

Благодарим!

Ръководството на читалище-паметник „Отец Паисий-1859” и членовете на творческите колективи изказват специална благодарност на „Самел-90” АД и лично на директора инж. Петър Георгиев за подкрепата, съдействието и осигурения превоз за изявите в страната на всички читалищни състави.

Leave a Reply