Новини, Читателски

Благодарим!

Снимка: архив

Благодарим на екипа на канал „Рила”, на Община Самоков и лично на г-жа Перфанова за навременната намеса по случая с изоставената сграда на бившата „Тютюнева промишленост”.
Благодарим за новоизградената ограда, за частично ремонтираната друга ограда, с което Общината изпълни задълженията си.
Не виждаме обаче подобно отношение от страна на собствениците. Надяваме се, че те със съдействието пак на Общината ще направят необходимото – ще укрепят и затворят входните врати, ще почистят дворното пространство и занапред ще се грижат за собствеността си.

Група живеещи в района

Leave a Reply