Новини, Поздравления

Благодарим!

Ръководството на клуба на инвалидите в Самоков поднася своята искрена благодарност към всички, работещи в стола на Общината с отговорник Иван Симчев.
С човешка топлота и неподправена дружелюбност те превърнаха деня на инвалида в истински празник на духа. Такива преживявания могат да се изпитат само в роден дом. А столът отдавна е такъв за хората, които прекрачват неговия праг. Чистота, изрядност в обслужването, храната – това са външните показатели, които не изчерпват главното. Главното е атмосферата на топлота и уют, на роден дом.
Толкова много са хората, самотни или не, които имат остра потребност не само от топла храна, а и от казани топли думи.
Мили хора, от сърце приемете пожелания за здраве и радост във вашата всекидневна работа. Весела Коледа! Пожеланията са от всички ваши клиенти, които ви обичаме.

Leave a Reply