Новини, Образование, Шарен свят

Благодарност

Ръководството на ОУ “Васил Левски” – Ярлово изказва сърдечна благодарност на г-жа Снежана Лалева, главен експерт “Образование и младежки дейности” в Община Самоков – основен инициатор, помощник, съветник и вдъхновител на проекта “За да влезе в час училището”. Нека здравето, хармонията и радостта бъдат винаги с нея!

Leave a Reply