Новини, Поздравления, Читателски

Благодарим!

Благодарим на инж. Петър Георгиев, изпълнителен директор на „Самел-90” АД, и на неговия екип за това, че отново не забравиха своите ближни, които вече са в заслужен отдих от трудовата си дейност. Да посрещнем заедно 2017-ата годишнина от Рождество Христово! Бъдете здрави, неуморими в добротата си и цялата си дейност подчинявайте за добруването на хората от Самоковска община!

От признателните пенсионери, работили в „Самел-90” АД

Leave a Reply