Благодарност към самоковски полицаи

Г-жа Любослава Ярловска изказва искрена благодарност към младши инспектор Петър Кръстев и младши инспектор Петър Андонов от Районното управление на полицията в Костенец и колегите им старши инспектор Георги Морунов, старши инспектор Иван Терзийски, инспектор Здравко Йорданов, инспектор Владимир Чалъков, инспектор Владимир Малинов, инспектор Георги Михайлов, мл. експ. Стефан Карагеоргиев, инспектор Мариян Бончев и мл. експ. Михаил Боянов от Районното управление на полицията в Самоков, в резултат на чиито активни професионални действия е намерен багер, предмет на противозаконно отнемане от територията на курорта Боровец.

Можете да харесате