Новини, Поздравления, Читателски

Благодаря!

Изказвам специална благодарност на д-р Панев, който прояви не само професионализъм, но и човечност към нас. За пореден път доказа, че в неговите ръце човек се чувства сигурен и спокоен. Благодаря, че дойде на крака в с. Алино, за да свали конците на неподвижната ни майка. Благодаря за уважението!

С уважение и благодарност:
Гена Вардарова

Leave a Reply