Новини, Читателски

Благодаря!

Най-искрено и сърдечно благодаря на всички, които посетиха юбилейния концерт на ансамбъл „Акустика“, посветен на моята 40-годишна преподавателска дейност по китара! Трогнаха ме цветята, подаръците и благопожеланията, но особено вълнуващите думи на г-жа Люба Кленова – зам.-кмет, за скромната ми личност, при връчването ми на поздравителния адрес от кмета на общината г-н Владимир Георгиев! Благодаря!

Христо Христов

Leave a Reply