Новини, Поздравления

Благодаря!

Най-сърдечно благодаря за съдействието при организирането в Говедарци на 27 септември на фестивала „Дар от природата” на Община Самоков, на гл. експерт „Култура” Пепа Георгиева, на колежките си от Драгушиново, Поповяне, Широки дол и Доспей – Мария Гъркова, Мирослава Карабельова, Снежана Бакрачева и Елена Ковачка, на библиотекарката Ася Даргова и на всички състави от общината, взели участие в програмата!

Спаска Костова
секретар на читалище „Христо Ботев” – Говедарци

Leave a Reply