Благоприятни промени в Програмата за ускорена газификация „Дезире”

„Комекес” АД уведомява своите клиентни, възползвали се от Програмата за ускорена газификация „Дезире”, както и всички бъдещи потенциални клиенти, че от 09.07.2018 г. са в сила нови правила по Програмата.
Правилата са по-благоприятни за клиентите в сравнение с досегашните, като се предвижда финансиране по Програмата на 30 % /вместо досегашните 20 %/ от разходите за проектиране и изграждане на вътрешни газови инсталации, без ДДС, както и 100 % от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа, без ДДС /до момента цената за присъединяване не се финансираше/. Общият размер на помощта е ограничен на 1200 евро за обект/клиент.
Новите правила предвиждат допълнително компенсиране на клиентите, получили вече безвъзмездна финансова помощ по Програмата, както и допълнителна помощ за клиентите със започнати, но все още неприключили процедури.
Повече информация:
– в офиса на „Комекес” АД: гр. Самоков, ул. „Авксентий Велешки” 6, тел. 0722/6-68-80 /през работни дни – от 08:00 до 17:00 ч./

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*