Новини, Политика, Шарен свят

Боклуджа е канализирана до край

Река Боклуджа вече е изцяло канализирана. Последната отсечка с дължина около 1 км /962 м/ – от училище „Д-р Петър Берон” до края на града при околовръстния път, е завършена успешно. Работата е свършена предсрочно от работници и специалисти на строително обединение „Бекастрой-2012”, а надзорът е осъществяван от фирма „Самоков консулт”. Реализиран е бил на практика проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за 1,047 млн. лв., от които основната част – 995 хил. лв., осигурява Европейският фонд за регионално развитие.
На пресконференция на 31 октомври в присъствието на кмета Владимир Георгиев ръководителката на проекта инж. Румяна Драганова благодари на строителите за успешно приключилата работа и добави, че сега остава гражданите да опазват направеното. Имало е трудности, но те се забравят, когато добрият резултат е налице, потвърди и Цветанка Пашова от името на фирмата-изпълнител.
Каналът е дълбок 1,5 м и широк 3 м. Вече е въведен в експлоатация. Очакванията са, че по този начин ще бъде предпазен от наводнения Седми квартал, където през минали години след обилни дъждове или топенето на снега прииждащата река излизаше от коритото си и създаваше много проблеми на местните жители, като наводняваше дворове и постройки и унищожаваше покъщнина.
Стана ясно още, че приемателната комисия е приела обекта без забележки.
Кметът Георгиев допълни на пресконференцията, че предстои до края на декември да бъде приключена и дейността по проектите за водоснабдяване и канализация на Белчин и Доспей.

Тодор Попов

1 Comment

  1. Бойко Хаджийски

    Седми квартал сърдечно благодари на кмета и на БекаСтрой за това, че се погрижиха незаконните ни къщи да не се наводняват вече.

Leave a Reply