Здраве, Новини

Болните от Ковид в областта намаляха с 30 % за седмица

„Наблюдава се продължаващо понижаване на заболяваемостта в Софийска област, като намалението е с близо 30 % за последните 7 дни.  Когато се вижда, че допълнителните мерки, наложени за две седмици – до 18 февруари, петък, дават добри резултати, смятам, че е добре да се изчака и ако тенденцията се запази – след петък в Софийска област да продължат да действат само въведените на национално ниво мерки“, заяви директорът на Регионалната здравна инспекция в Софийска област д-р Розалина Чобанова на заседанието на Областния оперативен щаб на 15 февруари.
Към момента са заети 58 % от неинтензивните и 69 % от интензивните легла в лечебните заведения в областта.
Ваксинацията на населението обаче върви с бавни темпове. Надеждата е общинските администрации да участват по-активно във ваксинационния процес.
“В присъствено обучение са над 60 % от учениците”, посочи Росица Иванова, началник на Регионалното управление на образованието. Карантинираните паралелки и групи са 73, което представлява 6 % от общия брой, 1506 ученици и деца /7 %/ от общия брой, 20 души персонал, което е 0,6 % от заетия персонал в образователните институции.
Росица Иванова подкрепи мнението на д-р Чобанова, че заповедта на директора на РЗИ за допълнителните мерки трябва да продължи действието си до петък, 18 февруари, и след това допълнителните мерки да отпаднат, ако продължава положителната тенденция за намаляване на заболяваемостта.
„Предложенията са разумни и становищата на директора на РЗИ и на началника на РУО следва да се уважат. Налице е консенсус по въпроса за мерките поради благоприятната тенденция“, обобщи областният управител Иван Иванов.

Leave a Reply