Здраве, Новини, Поздравления, Читателски

Болницата да си остане „Самоков”

Дадоха се вече няколко предложения при обсъжданията за ново име на болницата в града ни – „Св. Пантелеймон”, „Рождество Богородично”, „Св. Иван Рилски”, „Д-р Стамен Колев”, дано не пропускаме някое.
Сигурно всеки предлага името с добри чувства и помисли. Всички тези светци и хора са заслужили почитта ни. Но ние се питаме – а защо трябва да се сменя името?
Та болницата ни си има име – „Самоков”. Хубаво име, красиво и изразително – името на града ни.
Освен това ние не сме толкова голям град като София, Пловдив, Варна, да речем, за да имаме по много болници и да ги кръщаваме с различни имена. Тук болницата е една, едва ли скоро ще имаме друга /пък и дали е необходимо/, и затова според нас е редно тя да носи името на града ни – Самоков.

Сем. ИВАНОВИ
Б. Р. С подобни предложения в редакцията междувременно телефонираха, независимо един от друг, още няколко наши съграждани.

Leave a Reply