Новини, Шарен свят

Болницата сключи договор със здравната каса за 107 клинични пътеки

През 2011 г. “МБАЛ-Самоков” ЕООД е работило по 100 клинични пътеки.
Новите клинични пътеки са в областта на алергологията, токсикологията и лечението на някои тежки състояния – коми и травматизъм. Те ще се изпълняват основно от отделението по интензивно лечение и реанимация на лечебното ни заведение.
От тази година отделението по хемодиализа минава на финансиране от Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/, като пациентите на диализа ще бъдат отчитани по две клинични процедури. За момента болните на хемодиализно лечение са 26 и са от района на Самоков с прилежащите села, гр. Костенец, с. Костенец, Долна баня и Момин проход.
До 2011 г. лечението на хемодиализните пациенти се осигуряваше от Министерството на здравеопазването.
В отделението по хемодиализа се лекуват пациенти в крайна фаза на бъбречна недостатъчност, като методите, които се използват в „МБАЛ-Самоков”, са хрониохемодиализа и диализно лечение при остра бъбречна недостатъчност.
„МБАЛ-Самоков” ЕООД сключи три договора с НЗОК:
. договор за болнична помощ, касаещ 107 клинични пътеки
. договор за клинични процедури за хемодиализа – две клинични процедури
. договор за извънболнична помощ в областта на рентгенологията, клиничната лаборатория, микробиологията, патоанатомията и физиотерапията в сферите, където регистрираните медико-диагностични лаборатории на поликлиниката не осъществяват този вид дейност.
Сведения за клиничните пътеки, за които болницата е сключила договор с РЗОК-София област, ще бъдат поставени на регистратурата на болницата за информация на гражданите, в приемния кабинет на всяко отделение и ще бъдат предоставени на кабинетите на общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ.
В извънболничната помощ „МБАЛ-Самоков” участва конкретно със следните лабораторни изследвания:
– клинична лаборатория – високоспециализирани изследвания – хормони (на щитовидната жлеза и други) и всички туморни маркери;
– рентгенология – две високоспециализирани изследвания – мамографско изследване и скенер;
– микробиология – пакет от специализирани изследвания;
– патоанатомия – пълен пакет специализирани и високоспециализирани изследвания;
– физиотерапия – пълен пакет физиотерапевтична дейност и високоспециализирано изследване лазертерапия;
– нервни болести – ЕМГ /д-р С. Скелина/.
За всички изследвания, засягащи извънболничната помощ, пациентите използват направления от общопрактикуващ лекар или специалист съгласно изискванията на Националния рамков договор /НРД/ – 2012.
„МБАЛ-Самоков” ЕООД сключи договор и с Министерство на здравеопазването, касаещ финансирането на ТЕЛК.

Leave a Reply