Новини, Шарен свят

Броят… щъркелите

През лятото на тази и следващата година ще се състои Седмото преброяване на белия щъркел в Европа. Преброяването ще обхване 253-те града в България и над 5000 села в страната. Това е и най-голямата кампания у нас, свързана с природата.
Белият щъркел е една от най-популярните и обичани птици. За съжаление обаче птиците от този вид, както показват данните, постоянно намаляват. Специалисти смятат, че причина за това са изсичането на горите и намаляването на водните площи в реките, езерата, блатата. Някои щъркели стават жертва и на токови удари, тъй като поради липса на стари дървета строят гнездата си върху електрически стълбове.
Преброяването в страната ни се организира от Българското дружество за защита на птиците. Ще бъдат преброени гнездата, както и колко малки щъркелчета има във всяко гнездо и колко от тях успешно го напускат.
Сведенията ще се съпоставят с данните от подобно преброяване отпреди десетилетие, за да се видят тенденциите и на тази основа да се предвидят съответните мерки.
Международни европейски преброявания на белия щъркел се организират веднъж на 10 години от 1930 г. насам. Последното такова преброяване е било през 2004-2005 г.
Белият щъркел се смята за свещена птица и за символ на семейството, плодородието и щастието. Той е и единствената едра птица, която обитава главно градовете и селата и живее редом с човека. Според запознати щъркелът се среща по-често там, където има достатъчно чисти води, стари дървета и екологично земеделие.
При последното преброяване преди 10 години е установено, че у нас е имало 4818 гнездови двойки и по този показател страната ни е била на 10-11-о място в Европа.
Рекордът по най-много двойки щъркели – 36 – тогава е бил постигнат в самоковското село Драгушиново. С второ и трето място пък са се отчели градовете Козлодуй и Съединение със съответно 27 и 26 двойки щъркели.
Според достоверни сведения сега в Драгушиново има 47 гнезда на щъркели.

Leave a Reply