Новини, Шарен свят

„Булекопак” запозна деца и възрастни с ползата от рециклирането на отпадъци

Петокласниците от ПГ „Константин Фотинов” се запознаха на 4 ноември с възможностите за разделно събиране на отпадъците и за опазване на чистотата на града. Лектор бе Димитър Карагегов, експерт „Връзки с обществеността” на филма „Булекопак”. Увлекателно младият специалист разказа за пътя на рециклирането и ползите от него, като не пропусна да разясни в кой цветен контейнер какви отпадъци трябва да се пускат: в синия – хартиени и картонени опаковки, в зеления – стъклени и в жълтия – пластмасови и метални отпадъци.
Любопитството на децата бе приковано и от периода на разграждане на отделните изделия и материали. „Ако рециклираме един тон хартия например, ще спасим 17 големи дървета, 26 тона вода и електричеството на едно домакинство за пет месеца”, даде пример лекторът.
Учениците пък най-много се зарадваха на играта за разделно събиране на отпадъци за мобилни устройства и компютри „Разделко”, която веднага след края на лекцията бързо се разпространи из техните смартфони.
В края на презентацията бе организирана и викторина, като правилно отговорилите получиха награди. „Целта на нашата фирма е да „създадем” ново поколение хора, които имат навик да събират отпадъците разделно”, заключи Карагегов.
Подобни срещи бяха организирани и в НУ „Станислав Доспевски”, Професионалната гимназия по туризъм и ОУ „Христо Максимов”. В учебните заведения от „Булекопак” са доставили и цветни контейнери за разделно събиране.
Също на 4 ноември от „Булекопак” разясниха системата за разделно събиране и в голямата зала в сградата на Общината. Съгласно заповед на екоминистъра разделното събиране може да се прилага в два контейнера, като в жълтия се поставят пластмасови и хартиени отпадъци, а в синия – стъклени. От „Булекопак” са осигурили за училищата, детските градини и сградата на Общината и кошчета в жълт и син цвят, в които ще се събират отпадъците разделно. Очаква се чрез разделното събиране да се намалят и отпадъците, които ще се транспортират в новото депо. Фирмата е подготвила и рекламни материали, които ще бъдат разпространени сред гражданите.

Делян Василев

Димитър Карагегов

Leave a Reply