Култура, Новини, Образование

Българи и сърби на младежки лагер в Белчин бани

Среща на млади хора от България и Сърбия по младежки проблеми се състоя на 10 октомври в конферентната зала в сградата на Общината. Проектът, подкрепен финансово от европейската програма „Младежта в действие”, се изпълнява от „Академия за лидерство” и сръбската фондация „Зоран Джинджич”. Пълното наименование на проекта е „Информирани, инициативни, иновативни: младежко лидерство за приобщаващ растеж”.
В своеобразното рандеву участваха младежи от 18 до 29 години – 14 души от България и 16 от Сърбия.
Младите хора бяха поздравени от Силвия Стойчева, общински съветник, която обясни как функционира местната власт в Самоков и страната. Г-жа Стойчева заяви, че е особено щастлива от срещата с младежите, тъй като, както тя посочи, работата й изисква срещи по проблеми предимно с по-възрастни и опитни хора.
Анна Тодорова, председател на младежка формация в града ни, запозна гостите с развитието на Самоков и района, като акцентира на проблеми, свързани с демографията, образованието, културата, спорта и туризма. Г-жа Тодорова допълни, че при нас е висока младежката безработица /общо 815 души на възраст до 29 години са без работа/, заплащането на работещите не е задоволително, налага се доста младежи да не работят по специалността си. Гостите бяха запознати и с мерките, които се вземат от институциите за преодоляване на тези проблеми.
На съвсем точните и аргументирани въпроси на младежите, предимно за приобщаването и обучението на младите роми, отговори Снежана Лалева, главен експерт „Образование” в Общината. Тъй като времето не бе достатъчно, тя обеща да отговори на всички запитвания по електронен път.
Стана ясно още, че по време на 10-дневния си лагер на Белчин бани младежите нямат лектори и преподаватели, а сами изготвят програмата си – изнасят доклади, презентации, организират дискусии. По време на съвместния лагер ще се състоят и българска и сръбска вечер с цел да се опознаят културите на двете съседни страни.
В срещата участваха и координаторката на проекта Антонина Хабова, изпълняващата длъжността секретар на Общината Ангелина Вангелова и Снежана Георгиева, ръководителка на самоковска неправителствена организация.
Младежите разгледаха самоковски забележителности. Предвижда се те да посетят още Боровец и Седемте рилски езера.
Българо-сръбският младежки семинар ще продължи до 18 октомври.

Делян Василев

Leave a Reply