Новини, Политика

Бюджетни прогнози за близките години се подготвят

Общинският бюджет за тази година бе приет само преди две седмици, но от местната администрация съобщиха на 19 февруари, че вече могат да се правят предложения за бюджета за следващата 2015 г. Календарът за този бюджет е публикуван на интернет страницата на Общината. На електронната поща се приемат и самите предложения за включване на различни обекти в средносрочните местни прогнози. Предложения могат да правят всички заинтересовани граждани, организации и др.
Според указания на финансовото министерство в срок до 4 март Общината трябва да представи и вижданията си за бюджетните показатели до 2017 г. Прогнозата за общинския бюджет ще бъде предложена за одобрение на следващата сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 20 март.

Leave a Reply