Новини, Политика

Бюджетът ще се приема на 13 февруари

Снимка: архив

Следващата сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 13 февруари, трябва да приеме общинския бюджет за настоящата 2020 г. На заседанието, което ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината, ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на местния парламент, както и докладни записки на кмета.
Подготвителните съвещания на комисиите ще започнат от понеделник, 3 февруари, когато от 15 ч. и от 17.30 ч. своите предложения ще избистрят комисиите по здравеопазване и социални дейности и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
На следващия ден от 16 ч. и от 16.30 ч. се събират участниците в комисиите по устройство на територията и екология и по законност, обществен ред и общинска собственост. На 5 февруари, сряда, от 15 ч. и от 16.30 ч. са заседанията на комисиите по бюджет и финанси и по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи.
Подготовката за сесията ще завърши със съвещанието на участниците в комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт, което е насрочено за 6 февруари от 16 ч.

Leave a Reply