Бюджет от 33.5 млн. лв. приеха общинарите

Общинският бюджет за 2017 г. възлиза на 33 546 320 лв. Тази сума гласуваха местните съветници на първата за годината сесия, състояла се на 27 януари. По-голяма част от средствата – 19.5 млн. лв., ще бъдат собствени приходи на Общината. Над 1/3 от бюджетните пари пък – към 11.5 млн. лв., ще отидат в сферата на образованието.
Приета бе и програма за капиталовите разходи през годината на стойност около 6.1 млн. лв. Предвижда се основен ремонт на „Преспа” – главната улица в кв. „Самоково”, на улиците „Христо Ботев”, „Христо Смирненски”, „Мусала”, продължаване на благоустрояването на централната част на града, ремонт на отклонението за Гуцал на пътя от Марица за Долна баня, започване на строителството на физкултурен салон в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и др.
Доста обекти /в размер на милиони левове/ ще се изграждат и с извънбюджетни средства, по различни проекти и програми.
Кметът Владимир Георгиев посочи, че капиталовата програма на Самоковска община е значително по-голяма от програмата например на Габрово /областен център/, която възлиза на около 3 млн. лв. Освен това, за разлика от самоковската, габровската програма се финансира в основната си част с държавни средства.
По думите на Вл. Георгиев, Самоков е една от само 5-те общини в страната, които са „чисти финансово”. Бюджетът на Самоков е по-голям от бюджетите на областни градове – Ловеч /31 млн. лв./, Видин /23 млн. лв./, почти равен с бюджета на Кюстендил /35 млн. лв./ и доста по-висок от този на съседна Дупница /24 млн. лв./. При това собствените приходи в общинския ни бюджет нарастват с около 10 % в сравнение с миналата година.
В отговор на въпроси на Светлана Атанасова градоначалникът Георгиев и зам.-кметът Сия Шехтанова разясниха, че специално ул. „Преспа” ще се обнови изцяло – както платното, така и тротоарът, и че съгласно закона средствата от туристическия данък се инвестират обратно в сферата на туризма.
На опасенията на Валентин Милушев, че средствата за спорт и за селата са малко, ръководителите на Общината заявиха, че е важно спортната база да се използва пълноценно и че парите за селата, включително за ВиК ремонти, асфалтиране и пр., идват по няколко „пера”, а не само по едно. Ще се проучва и опитът на други общини във връзка с евентуалното откриване на клубове на пенсионера в Широки дол, Марица и други села.
Инж. Петър Георгиев настоя да се работи за увеличаване на приходите /включително от наема на земеделски земи/. В тази светлина той попита и какви са приходите в бюджета от Боровец. Кметът Георгиев изтъкна, че около 400 хил. лв. се получават от туристическия данък, още към 400 хил. от наеми, известна сума от такси и др. Добавено бе, че в курорта има и много собственост, която не е общинска, а държавна или частна.
В разискванията участваха и Васил Зашкев, Иван Атанасов и други съветници.
В началото проектът за бюджет бе представен от С. Шехтанова. Подчертано бе, че разработката е плод на няколкомесечна дейност на специалисти от администрацията, общински съветници, експерти, обществени деятели. Състояло се е и обществено обсъждане. Предварително проектобюджетът е разгледан и във всички постоянни комисии на съвета.
Отделно публикуваме подробности за бюджета и за капиталовата програма. Обстойно по темата „Приятел” писа и в бр. 2 от 13 януари т. г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*