Новини, Политика

Бюджет-2013: търсят се резерви за увеличаване на приходите

Да се търсят резерви за увеличаване на средствата в приходната част – около това становище се обединиха членовете на всички постоянни комисии на Общинския съвет при обсъждането на проектобюджета на общината за тази година.
Съвместното заседание на комисиите, състояло се на 12 февруари, бе ръководено от зам.-председателката на съвета Венета Галева.
Проектобюджетът бе представен от зам.-кмета Радослав Стойчев.
Коментирани бяха останалите неизпълнени от миналата година задачи в районите на селата. В този смисъл предвижданите подобрения в инфраструктурата са включени в тазгодишния проект.
По-голямо внимание се отдели и на въпроса за увеличаване на средствата за спорт. Заедно с това ще се търсят начини за съкращаване на разходите за спортните обекти и за нарастване на приходите от тяхната експлоатация.

Leave a Reply