Новини, Шарен свят

Бюрото по труда ограничава груповите срещи с безработни и работодатели

Във връзка с кризисната обстановка и мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса от Бюрото по труда ограничават организирането и провеждането на групови срещи с безработни и работодатели за предоставяне на посреднически и специализирани услуги.
Преустановяват се временно груповите срещи, посветени на професионалното ориентиране, консултирането по повод развитието в кариерата и мотивирането на безработни, търсещи работа.
Стана ясно още, че ще се актуализира графикът за провеждането на т. нар. изнесени приемни.
От Агенцията по заетостта в бюрото са получени и конкретни указания за предприемането на мерки срещу разпространението на опасния вирус.

Leave a Reply