Новини, Шарен свят

Бюрото по труда организира „Отворени врати за младежите”

На 24 до 28 ноември Бюрото по труда ще представя инициативата „Отворени врати за младежите”. Целта е да се информират младите, които не са регистрирани в бюрото, за възможностите пред тях за работа.
Ще се популяризират европейската и националната гаранция за младежите, както и германската програма за професионално обучение „Работата на моя живот”. Младежите ще добият и представа какви услуги предоставя Бюрото по труда за професионално ориентиране и професионално обучение и за възможностите за работа в Европа.
От Бюрото по труда допълниха, че канят на срещите да присъстват младежи, които учат, отпаднали са от обучение или пък са настанени в домове за сираци.

Leave a Reply