Бюрото по труда приема заявления за работа по проект „Родители в заетост”

В Бюрото по труда се приемат отново заявления за работа по проект „Родители в заетост”.
Целта на проекта е да се подпомогнат родителите, като същевременно се предоставя възможност за заетост на безработни, които да полагат грижи за отглеждане на деца.
Право да подават заявления имат родители на деца до 5-годишна възраст, незаписани в детска градина, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети /самоосигуряващи се/, но към момента полагат грижи за децата си и не са се върнали на работа; многодетни родители на деца до 12 г., които са се върнали на работните си места и децата посещават детска градина и училище; регистрирани безработни, които са родители на деца до 5 г, незаписани в детска ясла или градина, или многодетни родители на деца до 12 г., посещаващи детски ясли, градини и училище.
Тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете до 5 г. и имат осигурено работно място, не трябва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.
Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаети в рамките на 4 месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето.
Бюрото по труда ще продължи да извършва подбор сред регистрираните безработни за детегледачи, като ги насочва за одобрение от родителите. Крайният срок за подаване на заявления е 28 февруари.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*