Новини, Шарен свят

Важно за асистентите на хора с увреждания

Работата по националната програма за лични асистенти на хора с увреждания ще продължи и през следващата година, информираха от дирекция “Социално подпомагане”. Подборът на желаещите да бъдат асистенти ще бъде направен след като пристигнат новите указания на Министерството на труда и социалната политика.
През тази година по програмата в общината са били наети 29 души. Договорите им изтичат на 31 декември. В момента се подготвя евентуалното им удължаване.
Подробна информация за условията за това може да се получи в отдел „Социални услуги за хора с увреждания” към дирекцията. Ползвателят трябва да бъде с над 90 % увреждания с чужда помощ според решение на ТЕЛК. Личните асистенти пък трябва да бъдат близки роднини на инвалида или да съжителстват с него на съпружески начала. Необходимо е още да са регистрирани безработни, да не работят по граждански договори и да не са пенсионери.

Leave a Reply