Важно за гласоподавателите

За да имате право да гласувате на местните избори на 27 октомври трябва да сте навършили 18 години, да не сте поставени под запрещение и да не изтърпявате наказание лишаване от свобода. Още едно важно условие е към 26 април 2019 г. да имате постоянен и настоящ адрес в страната и един от тях да е в населеното място, където ще гласувате.
Ако не фигурирате в избирателния списък или сте открили някаква нередност, трябва да подадете заявление в Общината най-късно до 19 октомври. За да гласувате по настоящ адрес, трябва да подадете искане в съответната Община най-късно до 12 октомври.
Ако сте променили адресната си регистрация след 26 април, имате право да гласувате в Общината единствено по предишната адресна регистрация.
Ако сте човек с увреждания, можете да се придвижите до вашата секция в избирателния ви район, като изпратите заявка до Общината за осигуряване на транспорт или друга помощ в изборния ден.
Ако сте с увредено зрение или затруднения в придвижването и не можете да гласувате самостоятелно, можете да направите това с придружител в секция в същия избирателен район, която е достъпна. За целта трябва да представите личен документ и да попълните декларация на място, че не сте гласували и няма да гласувате другаде.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*