Новини, Шарен свят

Важно за данъчннте декларации

Данъчните декларации, подадени онлайн, вече са попълнени автоматично. Гражданите обаче трябва да имат валиден ПИК или електронен подпис, с който да получат достъп до електронните услуги на Националната агенция по приходите.
Информацията, появяваща се в онлайн декларациите, постъпва от данните, които основният работодател е подал. Включват се доходи от трудов договор, както и хонорари и възнаграждения по граждански договори.
Всеки данъкоплатец трябва да провери доколко е вярна информацията в документа. При грешка може да се правят поправки преди декларацията да бъде изпратена.
Тази година срокът за получаване на 5 % или до 500 лв. отстъпка от данъка за довнасяне е удължен с два месеца и ще изтече на 31 март.
Служебни бележки вече няма да се прикачват, но стига да поиска, всеки служител може да вземе такава бележка от своя работодател. Освен това данъкоплатците подават три документа по-малко – копия от валидно ТЕЛК/НЕЛК решение; от документи, удостоверяващи направени вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране; копие от решение за намалена работоспособност.
Самоосигурявалите се през 2019 г. са задължени електронно да подадат декларация. Към нея може да се добавят и други доходи, постъпили от физически лица, от чужбина, или от отдаване на помещения под наем. В случай на използвани облекчения, те трябва да се посочат.

Leave a Reply