Новини, Шарен свят

Важно за документите във връзка с изборите

Служителите от сектор “Български документи за самоличност” при Областната дирекция на МВР ще работят и на 27 октомври, неделя, от 8.30 до 19.30 ч. и ще съдействат на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври, по искане на гражданите ще бъде издавано удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в РУП най-късно до 17 ч. на 26 октомври или на 27 октомври от 8.30 до 19 ч.
Удостоверенията се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно управление на полицията, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
При произвеждане на втори тур на изборите /на 3 ноември/ ще се издават нови удостоверения от 29 октомври до 3 ноември включително, според описаните по-горе начини и време.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 27 октомври.

Leave a Reply