Новини, Шарен свят

Важно за заминаващите на работа в Швеция

Във връзка с кампанията за бране на боровинки в Швеция Агенцията по заетостта съветва българските граждани, които заминават за бране на боровинки там, да не се доверяват на случайни лица и фирми, които обещават работа в тази страна.
Препоръчва се на заминаващите да си купят предварително билет за връщане в България, както и да си направят здравна застраховка.
Списъкът на фирмите-посредници за осигуряване на работа в чужбина може да бъде намерен във всяко бюро по труда, както и на интернет страницата на агенцията /www.az.government.bg/. Фирмата-посредник трябва да има регистриран в Агенцията по заетостта договор с работодател в съответната страна. Кандидатите за работа в чужбина трябва преди заминаване да подпишат на български език индивидуален договор, регламентиращ условията на труд и живот при конкретен чуждестранен работодател.
Недобросъвестни посредници, които обещават работа в Швеция, без да подсигурят трудов договор или връзки с прекупвачи, се възползват от правото на бране на горски плодове /в шведските гори/ и продаването им на прекупвачи. Съгласно правото на публичен достъп, „Аllemanstratten”, брането на горски плодове в щведските гори е свободно за всички.
Всеки българин, като гражданин на страна-членка на ЕС, може свободно да пребивава в Швеция за период от три месеца и да започне веднага работа. Не се изисква разрешение за работа.
Посолството на България в Стокхолм може да помогне на изпаднали в беда български граждани и да организира транспортирането им обратно в България. Да не се забравя, че близки и роднини предварително трябва да преведат парите за билета на специална сметка в Министерството на външните работи.
Важно е вземането на телефон и адрес на българското посолство в Стокхолм, както и на държавни институции – Главната инспекция по труда и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Leave a Reply