Новини, Шарен свят

Важно за земеделските производители

До 13 февруари земеделските производители могат да подават окончателните декларации за държавна помощ за гориво в Общинската служба „Земеделие“, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.
Декларациите са по схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”.
Към декларациите трябва да бъдат приложени копия от водените дневници за закупено и използвано гориво и копия от фактурите за закупено гориво. Дневниците следва да бъдат заверени от Контролно-техническата инспекция, като със заповед на земеделския министър срокът е удължен до 24 януари. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на министерството.

Leave a Reply