Новини, Шарен свят

Важно за избирателите без документи

Гражданите, които нямат лична карта или паспорт /защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок/, ще имат възможност да гласуват в местните избори и да участват в националния референдум на 25 октомври. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да упражнят правото си на глас.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
– Гражданите лично да подадат искане в РУП. Работното време на службата на 23 и 24 октомври, петък и събота, е от 8.30 до 17.30 ч., а на 25 октомври, неделя, от 8 до 18 ч.
– Удостоверенията се издават само след подаване на заявление и цифрово заснемане на лицето на заявителя.
– Документ за заявен постоянен и настоящ адрес се издава от общинската администрация.
При провеждане на втори тур на изборите ще се издават нови удостоверения от 27 октомври, вторник, по подобни на посочените по горе начин и време.
Удостоверението е валидно само за изборния ден – 25 октомври, и при евентуален втори тур – за 1 ноември.

Leave a Reply