Новини, Шарен свят

Важно за избирателите с увредено зрение или със затруднения при придвижването

Общинската избирателна комисия е определила секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите на 25 октомври.
Гласуването на тези граждани в града ще става в секции в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”, ПГ „Константин Фотинов”, СОУ „Отец Паисий” и ПТГ „Никола Вапцаров”, а за селата, както следва: Шипочан /комбинираната сграда/, Ново село /читалището/, Злокучане /читалището/, Горни Окол /кметството/, Долни Окол /комбинираната сграда/, Широки дол /комбинираната сграда/, Гуцал /сградата на бившето училище/, Ярлово /училището/, Ковачевци /читалището/, Поповяне /здравната служба/, Алино /здравната служба/, Белчин /кметството/, Клисура /кметството/, Рельово /здравната служба/, Райово /читалището/, Продановци /Младежкия дом/, Доспей /читалището/, Говедарци /читалището/, Маджаре /комбинираната сграда/, Мала църква /пощата/, Бели Искър /читалището/, Радуил /читалището/, Марица /Ритуалния дом/, Драгушиново /Младежкия дом/.
Пред сградите и самите секции ще се поставят табели и знаци, ще бъдат осигурени и подходящи места за паркиране на автомобили. До 25 октомври включително, а в случай на провеждане на втори тур – и до 1 ноември, от 8,30 до 17,30 ч. се приемат заявки за помощ в изборния ден в сградата на Общината, на гише „Деловодство”, както и на тел. 0722/666-30, 666-31, 666-32. Осигурени са автомобили за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Leave a Reply