Новини, Шарен свят

Важно за пенсионерите

От м. април пенсионерите ще имат възможност да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, различна от тази по постоянния им или настоящ адрес. Това става възможно с въвеждането на електронен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции.
Новият ред цели подобряване обслужването на пенсионерите. Освен това, документите, издавани от общините за преценка на пенсионни права, ще могат да се изискват служебно от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ, ако не са представени от заявителите.
Всичко това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които правителството одобри на заседанието си на 4 март.

Leave a Reply