Новини, Шарен свят

Важно за помощите

Раздаването на храни /помощи/ от първия транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз” за най-нуждаещи се лица ще бъде на следните работни дати:
. За живеещите в гр. Самоков – от 14 октомври до 31 октомври 2013 г. включително.
Правоимащи са следните категории:
– лица, получавали целеви помощи за отопление от държавата за отоплителен сезон 2012/2013 г.;
– лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. и чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 г.;
– неосигурени майки (осиновителки), получавали през предходната календарна 2012 година месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца;
– лица, получавали през предходната календарна 2012 година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;
– семейства, получили през предходната календарна 2012 година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите за първокласници в началото на учебната година по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;
– лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна 2012 година в дейност „Личен асистент“ по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“;
– лица, подпомогнати през предходната календарна 2012 година с еднократна помощ съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 година.
Всички списъци на правоимащите лица са изготвени от ТД „Социално подпомагане” – гр. Самоков.
Всеки правоимащ ще получи: 3 кг ориз, 4 кг брашно, 5 кг захар, 5 бутилки олио, 1 кг фасул, 2 кг леща, 3 кутии картофено пюре, 2 кутии вафли, 2 кг плодов конфитюр и 1,5 кг /3 кофички/ пчелен мед. Общото тегло на продуктите е 25,150 кг.
Раздаването на продуктите ще се извършва в бившето училище „Никола Драмалиев”, на ул. ”Бузлуджа” № 2.
Работното време ще бъде:
. от 8,30 до 12,30 часа – за живеещите на улица „Здравец”
. от 13,30 до 17,30 часа – за живеещите на всички улици и квартали в Самоков без улица „Здравец”
Храните /помощите/ ще се получават само срещу оригинална лична карта или нотариално заверено пълномощно, в което изрично е записано получаването на социални помощи.
Приканваме правоимащите да имат готовност да заплатят 1 лв. доброволен членски внос в полза на Български червен кръст, за който ще получат поименна квитанция.

Софийски областен съвет на БЧК

Leave a Reply