Новини, Образование

Важно за приема в средните училища

Документи на седмокласници за кандидатстване в средните училища се подават в училището-гнездо – НУ “Станислав Доспевски”, от 20 до 26 юни. Кандидатът трябва да представи заявление по образец и копия на служебна бележка с резултати и на свидетелство за завършено основно образование, а за професионалните гимназии – и копие на медицинска бележка. При подаване на документите се представят и оригиналите на съответните документи за сверяване.
В ПГ „Константин Фотинов” за профил „Природни науки” се вземат предвид 2 пъти получените резултати в точки от НВО /националното външно оценяване/ по български език и литература /БЕЛ/ плюс 2 пъти получените резултати в точки от НВО по математика. Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование са БЕЛ и биология и здравно образование. За профил „Хуманитарни науки” освен по БЕЛ се взема предвид и оценката по история и цивилизация.
В Професионалната гимназия по туризъм балообразуването става, като се вземат предвид резултатът от изпита от НВО по БЕЛ, умножен по 3, резулаттът от изпита от НВО по математика и оцентите по БЕЛ и география от свидетелството за основно образование.
В СУ „Отец Паисий” балообразуването в профилираната паралелка по софтуерни и хардуерни науки се прави, като се удвояват оценките от НВО по БЕЛ и по математика и се вземат предвид оценките от свидетелството за основно образование по английски и информационни технологии. За професионалната паралелка със специалност „Електронна търговия” се удвояват оценките от НВО по БЕЛ и математика и се вземат предвид оценките от свидетелството за основно образование по английски и информационни технологии. За специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” също се удвояват оценките от НВО по БЕЛ и математика, а от свидетелството за основно образвание се вземат предвид оценките по английски и физика и астрономия.
Списъците с приетите ученици на първия етап на класиране ще се обявят до 3 юли включително. В периода 4-6 юли се записват приетите ученици или се подават заявления за участие във втория етап на класирането. Списъците с приетите ученици на втория етап се обявяват до 12 юли. Учениците, приети на втори етап, се записват от 13 до 17 юли. На 19 юли се обявяват записаните ученици и броят на незаетите места. Документи за участие в третия етап на класиране се подават от 20 до 24 юли. Списъците с приетите на третия етап се обявяват до 26 юли. Записването на приетите на третия етап е от 27 до 30 юли. Записалите се ученици и броят на незаетите места след третия етап се обявяват на 2 август. До 11 септември е срокът за попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване.

Leave a Reply