Новини, Шарен свят

Важно за работодатели и безработни

Бюрото по труда разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.
Може да се кандидатства за наемане на безработни до 29 г. на непълно работно време; младежи до 29 г., завършили средно или висше образование; млади хора за чиракуване и самотни родители или майки до 3 г.
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи.
Допълнителна информация може да се получи в Бюрото по труда.

Leave a Reply