Новини, Шарен свят

Важно за стопаните на домашни животни

Снимка: архив

Трасетата за преминаване на домашни животни в града са определени със специална заповед на кмета на общината. Местата пък, където ще се събират селскостопанските животни за паша, съгласно документа може да бъдат само извън града.
Животните задължително трябва да се придружават до определения сборен пункт и обратно и то по възможно най-краткия маршрут. Собствениците трябва и ежедневно да почистват трасетата.
Ако заповедта не се спазва, съответните нарушители ще бъдат наказвани.

Leave a Reply